21/05/2024

Reykvíkingur

Reykjavíkurfréttir

Nýjar reglur um auglýsingar og gjafir í skóla- og frístundastarfi

Við endurskoðun reglnanna var fylgt leiðbeinandi reglum Umboðsmanns barna og Talsmanns neytenda um að vernda eigi börn fyrir auglýsingum og annarri markaðssókn í grunnskólum og leikskólum. Jafnframt er séð til þess að stjórnendur, skólaráð og foreldrar fái aukið svigrúm til að móta áherslur um mótttöku gjafa utan skólatíma sem tengjast fræðslu og forvörnum.
Í nýjum reglum er greitt fyrir kynningum á æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga sem hluta af námi þeirra. Slíkar kynningar eru heimilar á starfstíma skóla- og frístundar og kveðið á um að fyrirkomulag þeirra skuli ákveðið í samstarfi stjórnenda, foreldra og nemenda við hverfisráð, íþróttafélög og félagasamtök í viðkomandi hverfi. Upplýsingum um tímasetningar og kostnað vegna slíkra tilboða skal beina til foreldra en ekki barna og ungmenna.
Einnig eru aðgreindar reglur um gjafir til starfsstaða annars vegar og gjafir til barna til einkaeignar, hins vegar. Hvað varðar gjafir til starfsstaða þá er meginviðbótin sú að þiggja má gjafir hafi þær fræðslu- eða forvarnargildi, með því skilyrði að börn, starfsstaðir eða gjafir séu ekki merkt kostunaraðila.
Dreifing á gjöfum til barna til einkaeignar er óheimil í skipulögðu skóla- og frístundastarfi, þar með talið vettvangsferðum. Stjórnendur geta þó sem fyrr lánað húsnæði til úthlutunar gjafa til barna utan skólatíma og kveðið er á um að slíkt geti verið í samstarfi við foreldrafélag, foreldraráð eða skólaráð.
Að síðustu eru í reglunum ákvæði um rafræna miðlun og útsendingar í gegnum skólakerfið Mentor.
Reglurnar taka gildi 15. apríl nk.